Reprezentacja

Kujawsko – Pomorska Organizacja Pracodawców Lewiatan

reprezentuje środowisko przedsiebiorców w następujących gremiach:

1. Sejmik Gospodarczy Województwa Kujawsko Pomorskiego
 • dr Marcin Kilanowski
2. Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko- Pomorskiego
 • Michał Organiściak
3. Kujawsko-Pomorska Wojewódzka  Rada  Dialogu Społecznego
 • dr Maria Anna Karwowska
 • Marian Skowroński
4. Zespoły problemowe działające przy K-PWRDS:
Zespół ds. polityki gospodarczej, rynku pracy i strategii rozwoju województwa:
 •         dr Maria Anna Karwowska
 •         prof. Jacek Stankiewicz
 •         Marian Skowroński
Zespół ds. edukacji i kultury:
 •         Witold Jankowiak
 •         Marian Skowroński
Zespół ds. ochrony zdrowia:
 •         Hanna Skowrońska
 •         dr Adrian Lubowiecki-Vikuk
Zespół ds. osób niepełnosprawnych

Marta Hewelt

Zespół ds. polityki społecznej i Dialogu Społecznego
 •         Alicja Połczyńska-Łagoda
 •         Hanna Skowrońska

5. Zespół do spraw opracowania koncepcji zmian w zakresie systemu lecznictwa uzdrowiskowego, działający przy Ministrze Zdrowia

Marcin Zajączkowski

6. Rada Lokalnej Grupy Działania „Dwie Rzeki” w Bydgoszczy

Witold Jankowiak

7. Wojewódzka Rada Rynku Pracy

Agnieszka Sajewicz

8. Kapituła Certyfikatu „Organizacja sprawdzona” (przy Kujawsko-Pomorskiej Federacji Organizacji Pozarządowych)

Witold Jankowiak

9. Powiatowa Rada Rynku Pracy dla Miasta Torunia

Elżbieta Reda

10. Społeczno-Gospodarcza Rada ds. Modernizacji Regionu

Witold Jankowiak

11. Powiatowa Rada Rynku Pracy w Świeciu

Katarzyna Gratkowska

11. Lokalna Grupa Działania „Dla Miasta Torunia”

Witold Jankowiak