O Nas

Sprawdzamy: analizujemy i opiniujemy projekty ustaw i rozporządzeń.

Wspieramy: w imieniu przedsiębiorców występujemy przed organami administracji.

Reprezentujemy: jesteśmy tam, gdzie gdzie głos biznesu musi wybrzmiewać (m.in. Rada Dialogu Społecznego, Sejmik Gospodarczy, KOmitet Monitorujący RPO, Rada Modernizacji Regionu, media regionalne).

Organizujemy: spotkania i dyskusje, podczas których omawiamy nowe przepisy, problemy i trendy.

Reagujemy: na potrzeby naszych członków, zwracamy uwagę na to, co dla biznesu ważne (np w ramach Rady Dyrektorów Personalnych).

„Żadna firma w pojedynkę nie poprawi warunków dla prowadzenia działalności gospodarczej. Lewiatan zrobił w tej sprawie dużo, ale czy jesteście Państwo spokojni o dobry klimat dla biznesu w przyszłości? Razem – dzięki ustawowym uprawnieniom organizacji pracodawców – możemy skutecznie przeciwstawić się próbom utrudniania życia przedsiębiorcom.”

Henryka Bochniarz
Prezydent Konfederacji Lewiatan

„Lewiatan zrzesza przedsiębiorców, którym zależy, aby warunki prowadzenia biznesu były coraz lepsze. Jestem przekonana, że mamy na nie realny wpływ. Aby jednak nasz głos był donośny, a przede wszystkim skuteczny, musi za nami stać wielu pracodawców. Liczę, że dołączą do nas kolejne firmy. Nikt inny tej roli się nie podejmie.”
Beata Sobczak
Prezes Zarządu KPOP Lewiatan
„Prowadzę firmę od 30 lat, wiele się w tym czasie się zmieniło – w biznesie,  polityce, w prawie. To co się nie zmienia, to wartość zaangażowania. W Zarządzie naszej Organizacji pracujemy społecznie. Wiemy, że warto.”
Marian Skowroński
Wiceprezes Zarządu KPOP Lewiatan